Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pita koliko su povećani prihodi od naplate parkiranja u Gradu Zagrebu, od srpnja kada su na snazi povoljnije cijene, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Milivoj Špika, Blok umirovljenici zajedno

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech