Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Gradonačelnik Grada Zagreba. Piše da zastupnici mogu predlagat prijedloge. Ne piše kakve. Mislim da ovo više ide samo gradonačelnika. Idemo malo spustit loptu svi.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech