Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Poštovane dame i gospodo,
Ja bi postavio pitanje gradonačelniku Grada Zagreba.
Moje pitanje vezano je u vezi uklanjanja baznih stanica ili antena na Point centru u Vrbanima III. To je jedna aktualna problematika. Mi smo imali više sastanaka u zadnja tri mjeseca kojemu su prisustvovali građani s jedne strane, predstavnici Point centra, Blue house capital investment fonda, vijećnici mjesnog odbora i predstavnici gradske četvrti.
Usuglasili smo stav za uklanjanje tih baznih stanica. Međutim, kroz stavove koji su izraženi u medijima Telekom operatera, znači T-coma, Tele2 i Vipa, bojimo se da s njihove strane nemamo pozitivno rješenje.
U tom smislu građani su molili, a i mi što se tiče i vijeća mjesnog odbora i gradske četvrti ako je moguće, odnosno zamolili bi gospodina gradonačelnika za pomoć i aktivnu ulogu u rješavanju ovog problema na način da svojim utjecajem i ugledom pozovete upravu ili uprave bolje rečeno Telekoma tri koji su u toj priči i da s njima pokušamo dogovoriti rješenje koje će ići za time da se uklone te bazne stanice. To je jedna stvar.
Imam prijedlog. Vezan je za zatvaranje poštanskog ureda na području Mjesnog odbora Jarun, odnosno to je Mjesni odbor Jarun i Gajevo. Radi se o poštanskom uredu koji pokriva negdje oko 25 tisuća stanovnika. Oni su do sada bili u prostoru u vlasništvu Grada Zagreba koji je bio cca veličine 150 kvadrata. Otkazan je taj najam s obzirom da taj prostor nije adekvatan, odnosno veći dio tog prostora služi više kao skladište a njima je dostatno nekakvih 40-tak do 50 kvadrata.
Ovim putem bih zamolio također gospodina gradonačelnika da sa Uredom za upravljanje imovinom izađe ususret odnosno pokušamo naći nekakvo rješenje na tom prostoru Jaruna i Gajeva da se pronađe adekvatan prostor a koji bi opet s jedne strane Grad mogao pomoći da se otvori novi poštanski ured. Hvala lijepo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech