Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Moli gradonačelnika da svojim autoritetom pomogne rješavanju pitanja uklanjanja baznih stanica u naselju Vrbani III. Predlaže da se pronađe prikladan prostor za novi poštanski ured na području mjesnih odbora Jarun i Gajevo.

Saša Molan, SDP

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech