Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pita planira li Grad Zagreb preko strukturnih fondova Europske unije u 2014., realizirati neke kapitalne projekte. Predlaže da Grad Zagreb u pogledu izgradnje domova za starije i nemoćne osobe, na zemljištu koje je u vlasništvu Grada Zagreba u namjeni D, raspiše javni poziv privatnim ponuditeljima za pravo građenja i pravo upravljanja tim domovima. Istodobno je prijedlog da se za sve umirovljenike u Gradu Zagrebu ovisno o kriterijima uvede vaučer odnosno kupon s kojim će moći koristiti svoje pravo dodatka na cijenu i u domovima u vlasništvu Grada Zagreba i u domovima koji su u vlasništvu privatnika.

Davor Bernardić, SDP

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech