Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Dobro je, hvala Bogu da su krenule ove teme gdje možemo biti odgovorni, gdje možemo nešto napraviti zajedno. Hvala uvaženom zastupniku Brumniću.
Mi smo dislocirali odjel, jer u Gradskoj upravi nemamo mjesta, za 120 do 150 ljudi na Velesajam, na dvije etaže na Velesajmu na aveniji Dubrovnik. To smo otvorili u ponedjeljak kolko se ne varam. Koji je danas dan? Tjedan dana, prije šest dana, u petak.
Dolje sada trenutno radi 120 ljudi. Morati ćemo još najmanje 40 ljudi dolje poslati.
Dvije godine će raditi između 160 i 200 ljudi.
Predato je nešto više od 92 tisuće zahtjeva, od toga pola, 46 tisuća, samo papir.
Vi ste radili u toj službi pa znate što to znači. Samo ime i prezime. Ogroman posao se očekuje. I hvala vam što se interesirate i što nas upozoravate na posao koji je pred nama.
Mi ćemo taj posao napraviti, ali morati ćemo bdjeti nad njim šesnaest sati dnevno preustrojem ljudi iz Gradske uprave koji su kompetentni i stručni i dislociranih područnih ureda koji će biti matica tog posla sa pripravnicima, negdje 100-tinjak pripravnika, ljudi koji su završili fakultete, specijalisti struke ove dvije godine će odraditi veliki dio posla, zaraditi koru kruha, pripremiti se za posao poslije toga, lakše aplicirati za neki posao. Napraviti ćemo ogroman posao i vratiti ljudima dostojanstvo nakon 67-te godine.
Ali s obzirom na značaj ovoga svega moj je prijedlog, mislim da je to i na vašem tragu, da svaka tri mjeseca izvijestimo Gradsku skupštinu o broju ne samo kvantitativnom nego kvalitativnom uratka koji je pred nama, ako se slažete. Hvala vam puno.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech