Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Poštovani gradonačelniče, poštovane dogradonačelnice, kolegice i kolege,
Jedno pitanje koje ja mislim da je više nego zanimljivo. Gradska uprava zaprimila je više od 90 tisuća zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Zagreba.
Velika količina tih zahtjeva je ujedno i razlog, koliko sam ja shvatio, otvaranja novog ureda ili dislociranje jednog dijela ureda, odnosno proširenje ureda i zapošljavanja novih ljudi koji bi radili na tome. Te je obećano da će taj posao biti završen u roku od dvije godine ako sve bude išlo po planu.
S obzirom na veliko zanimanje ljudi koji su podnijeli te zahtjeve za legalizaciju, a kažem ima različitih tih zahtjeva i čovjek bi rekao onih kompliciranih ili teže riješivih ali i ovih nekakvih lođa i manjih koje je relativno lakše riješiti, zanima me u kojoj smo fazi i da li ćemo uspjeti kao Grad Zagreb ispoštivati rok? Hvala lijepo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech