Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pita da li će Grad Zagreb uspjeti u predviđenom roku od 2 godine riješiti sve zaprimljene zahtjeve za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

Zvane Brumnić, SDP

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech