Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Možemo. U deficitu smo sa obnovom pružnih prijelaza, a naročito na dijelu od stanice, željezničke postaje Maksimir preko Trnave, Čulinca, Sopnice do Sesveta odnosno Dugog Sela, preko Jelkovca do Dugog Sela.
U pregovorima sa ljudima iz HŽ-a smo u čvrstom obećanju da će oni u naredne dvije godine uložiti u taj prioritet uređenja i izgradnje tih prelaza. Prema tome, mi ćemo u partnerskom odnosu sa njima u sklopu projekta prigradskog prometa nastojati da to sa njima i realiziramo. Znamo da su tamo nesreće dnevno, da godišnje na žalost i pogine koji čovjek. I sam sam bio toga svjedok obilazeći obitelji ucviljenih kada se to dogodi. I to smatramo našim prioritetom. Ali pismeno, tempo i dinamiku ćete dobiti pismeno.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech