Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine gradonačelniče, kolegice i kolege, Ja imam jedno pitanje vezano uz rekonstrukciju željeznice od Zagreba do Dugog sela.
Prije nekoliko godina smo razgovarali o dvije bitne željezničke stanice u Sesvetskoj Sopnici i Sesvetska Sela pa je moje pitanje upućeno gradonačelniku Grada Zagreba.
Ja znam da to nije pod ingerencijom Grada Zagreba, ali surađujemo sa Hrvatskim željeznicama. Trenutno je to u rekonstrukciji.
Da li su te dvije stanice predviđene da se u ovoj rekonstrukciji naprave i kakva je situacija s tim, jer i jedna i druga stanica gravitira preko 30 tisuća građana koji bi mogli tako ako putuju željeznicom, tim prigradskim prometom rasteretiti prometni dio Sesveta? Hvala lijepo.
A može i pisanim putem da imamo za građane. Hvala lijepo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech