Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala lijepo predsjedniku.
O pohvalama ne bi ja komentirao. Dobro je da smo glavna turistička destinacija kontinentalnog turizma. Što se tiče...
Bili smo sada nedavno za Draženov dan zajedno u Ciboni, u muzeju i kolega Lovrić je preuzeo sa svojim suradnicima obavezu da zajedno sa Biserkom tamo do nove godine, od nove godine, do nove godine nađe rješenje, od nove godine da to uđe u sustav našeg ureda kroz ustanovu i da će se tamo zaposliti čovjek na stalno još jedan i da će to funkcionirati. Mislim da tu neće biti problema upravo na ovom tragu.
I treće ste rekli autokamp. Prilika je prvo čitanje proračuna da amandmanom vi osobno, jer ja nisam odustao od toga, se osiguraju sredstva iduće godine makar za projektiranje na plohi koju nađemo u gradu za prvu fazu idejnog rješenja autokampa. Mislim da je to dobro.
Vaš prijedlog prihvaćam objeručke. I da kroz amandman u raspravu idemo ka tome.
Hvala vam.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech