Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala lijepa. Ali i dalje stoji ovaj odgovor da će u pisanom obliku

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech