Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Dvije rečenice. Sa svim se slažem što je rekao uvaženi zastupnik osim da tu nisu čista posla. Vi se tako olako igrate s ove govornice riječima. Okinete okidač i ubijete čovjeka. Rekli ste s ove govornice da tu nisu čista posla.
Molim vas gospođo pročelnice Ureda za gospodarstvo i pročelniče Ureda za financije pozovite uvaženog zastupnika dva sata ili četiri sata ako ima vremena, objasnite mu o čemu se radi i pismeno ga zaspite papirima da dobije konkretne odgovore.
Samo ja s ove govornice mogu reći prije nego dobijete odgovore da je sve sukladno zakonu, transparentno i pošteno. To jamčim.
Zašto imate potrebu, ne znam, esencijalnu u sebi, da s ove govornice okidate, igrate se velikih riječi, netransparentnosti, nepoštenja i kriminala? Jel to popularno u Hrvatskoj? Što je to? Zakonodavna vlast treba kontrolirati izvršnu vlast, to je njena abeceda djelovanja ali to se može reći na jedan ljepši način. Tu nešto smrdi, tu nisu čista posla. Mislim, to nije dobro. Može se to puno ljepše napraviti.
Ali ako se slažete pisani odgovor uputite uvaženom gospodinu

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech