Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine gradonačelniče,
kolegice i kolege zastupnici,
Ja idem malo na brojke i slova. Dakle na 6. sjednici Gradske skupštine pitao sam da li
su pozajmice koje Grad Zagreb dakle daje Holdingu, da li spadaju u kategoriju članaka 48. u smislu raspolaganja imovinom, pa onda ako je više od milijun kuna treba li tražiti suglasnost Gradske skupštine.
Uvodno sam to potkrijepio izjavom člana Uprave Holdinga na Odboru za financije da je Grad intervenirao za plaće dva puta. Kasnije je gospodin gradonačelnik rekao da je to bio model funkcioniranja u starom sazivu, znači do svibnja ove godine, pa sam dobio sljedeći odgovor. Nije rečeno toga nema već je gospodin gradonačelnik se konzultirao s pročelnikom Kojićem i rečeno je ovako: "To je čisto ko gorska suza", u smislu da je to dozvoljeno, ne podliježe prethodnoj suglasnosti.
Na 7. sjednici sam postavio u pisanoj formi pitanje vezano za pozajmice pa se čak gospodin gradonačelnik naljutio i rekao: "Ja ću vam, pitanje je na mjestu, ja ću vam za tri dana dostaviti taj popis". I onda dolazi obrat.
Vjerojatno su shvatili da to ne smije biti pa smo dobili 19. studenoga da nema nikakvih pozajmica te da je Grad Zagrebačkom holdingu redovito podmirivao sve dospjele obveze. Dopis sedam dana poslije kaže malo drugačije, od 25. studenoga, dakle gdje odgovara na moje pitanje kako bi se to proknjižilo, naravno radi se o većem iznosu onda je Grad knjižio da se radi o plaćanju ne dospjelih obveza. Ja razumijem šta to znači u knjiženju ali bi se moglo zaključiti iz ovih dopisa, prvog i drugog pitanja i reakcije gospodina gradonačelnika da to zapravo nisu čista posla. Vjerojatno se i tome može ući u trag, svrha plaćanja tih iznosa, pa moje pitanje zapravo glasi sljedeće: gospodine gradonačelniče što se zapravo u međuvremenu dogodilo? Niste osporavali da postoji i sami ste rekli da je to bio model funkcioniranja, sad dam dobio odgovor dakle to se nikad nije dogodilo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech