Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Gradski zastupnik nije zadovoljan odgovorima i ponavlja pitanja postavljena na 6. i 7. sjednici Gradske skupštine, a vezano za pozajmice veće od 1.000.000,00 kn, koje Grad Zagreb doznačava Zagrebačkom holdingu, d.o.o.

Dražan Bilokapić, HDZ

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech