Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pita u vezi odvoza glomaznog otpada te s tim u vezi predlaže da se ažuriraju stranice Podružnice Čistoća.

Ivan Tepeš, Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech