Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala gradonačelniku. Samo jedno pojašnjenje zastupniku Stojaku. Po raspravi zastupnika Ćelića može raspravljati samo zastupnik Ćelić. Takav je Poslovnik. To nije moja odluka. I tako vrijedi i za vašu raspravu. Kada ste vi govorili samo ste vi mogli raspravljat, javit se za repliku i ispravak netočnog navoda. Ja razumijem zašto ste se htjeli javit jer ste spomenuti u raspravi ali se po Poslovniku ne možete javit. Kad bi dao vama to bi morao sutra dat svim ostalim gradskim zastupnicima.
Molim zastupnika Ćelića.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech