Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pa jeste, sutra kanite bit. Pa dajte, naučite se malo demokraciji. Ja znam da je nezgodno kad vam nešto ne odgovara slušat ali morate se i na to pripremit. To je zadaća odgovornih ljudi. Naučite nešto. Vi ste premlad čovjek da gubite živce. Nemojte gubit živce. Da se vratimo taksiju. U ovoj Skupštini sam bio optuživan da priječim tržišnu utakmicu, da štitim stare taksiste grada. Jel se sjećate vi toga? Kada sam to napravio onda su me optužili da sam Cammeu dao koncesije na teret starih taksista, a ja ništa drugo nisam radio nego proveo odluke koje ste vi ovdje usvojili. Ništa drugo. I to je moja zadaća. Tako će biti i ubuduće.
A što se tiče inspekcijskog nalaza po njemu se postupa uvijek kad ga dobijemo. Tako i u ovom slučaju.
Što se tiče kaznene prijave kad je dobijem, ako su je dali doći će valjda do mene. Hvala Bogu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech