Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Kakvi su to hijeroglifi, kakvi su to znakovi? Šta vam to znači? Pa molim vas! Pa ja diskutiram, pustite da završim diskusiju pa se javite. Poštujte, pa jel' vi znate da je poštivanje Poslovnika i Statuta abeceda demokracije. Vi ste predsjednik jedne stranke.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech