Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pa ne treba ovdje grimase poput Hotentota i Bušmana gledat

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech