Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

A ja sam zadužen za provođenje. Gradonačelniče nastavite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech