Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Dajem vam opomenu! Ok. Ovo je prva opomena. Ne moţete govorit, znate Statut i Poslovnik

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech