Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Gradski zastupniče molim vas, kad dođe red po Poslovniku tada ćete govorit.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech