Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gradonačelniče,
uvaţene kolegice i kolege,
Moje pitanje vezano je za usluge autotaksi prijevoza. Dakle Udruţenje jedna skupina
obrtnika je podnijela kaznenu prijavu protiv gospodina gradonačelnika ali to nije tema moga pitanja nego je vezano za to su krenuli određeni upiti.
Dakle pri dobivanju dozvola postojali su točno specificirani uvjeti za dodjelu dozvola. Ono što je sporno dakle da je jedan vlasnik istodobno tri firme dobio 76 dozvola koje imaju istodobno prijavljene koncesije i u Gradu Sveta Nedelja i u Gradu Zagrebu. Ministarstvo prometa je izdalo i napravilo inspekcijski i potom upravni nadzor pa mene samo zanima zašto odgovorni iz gradskih institucija nisu postupili po mišljenju Ministarstva prometa i veza na temelju upravnog nadzora jer je mišljenje ministarstva obvezujuće? Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech