Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pita zašto nije postupljeno po mišljenju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u vezi usluga autotaksi prijevoza.

Ivan Ćelić, HDZ

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech