Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pita u vezi mogućnosti povećanja voznog rasporeda autobusne linije 224 na relaciji Dubec - Novoselec - Dubec.

Ante Plazonić, HDZ

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech