Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Dogovoreno. U svakom slučaju što se tiče ureda je pod kontrolom međutim na prvom mjestu je država.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech