Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pročelniče ja vas samo molim da privedemo kraju a predlažem pisani odgovor jer se radi o jednoj vrlo stručnoj temi. Znači da ured da pisani odgovor gradskom zastupniku.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech