Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala zastupniku Piličiću na jasnom i kratkom pitanju o rokovima. Gradonačelniče? Pročelnik Kalinić izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech