Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Poštovani predsjedniče, gradonačelniče, uvažene kolegice i kolege,
Moje pitanje upućujem pročelniku Ureda za hitne situacije Grada Zagreba.
13. lipnja ove godine u blizini Nuklearne elektrane Krško dijeljene su tablete kalijevog
jodida graĎanima koji žive u blizini. One štite od kontaminacije radioaktivnim jodom. 25. 10. dolazi do loma i pada u kontejner gorive šipke u nuklearnoj elektrani. 23. 11. znači prije tjedan dana novi sklop koji mjeri temperaturu na reaktoru prekida rad elektrane. Simptomatično i karakteristično za svako obrazloženje je ono što su obrazlagali odgovorni prije godinu – dvije, katastrofe u Japanu minorizirajući svaki incident na Nuklearnoj elektrani. Mi smo svjedoci što se desilo i ne možemo vjerovati na riječ službenim obrazloženjima što se dešava. Elektrani polako ističe vijek trajanja i takve situacije će bivati sve češće i češće.
Mene interesira kako je Grad Zagreb, kakva je suradnja s Državnim zavodom za nuklearnu sigurnost, pripremljenost Grada Zagreba. Ja sam promatrao pokazne vježbe Civilne zaštite vezano za to ali isto tako graĎani nisu dovoljno upućeni. Evakuacijski putevi, gdje su atomska skloništa. Atomska skloništa su dijelom uporabljiva, dijelom iznajmljena i koriste se u druge svrhe. Znači kakva je pripremljenost Grada Zagreba i službi koje su odgovorne za zaštitu graĎana, skoro milijun stanovnika koji žive u neposrednoj blizini grada? Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech