Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Pita kakva je pripremljenost Grada Zagreba i nadležnih službi u slučaju nuklearnih opasnosti, s obzirom na nedavnu havariju u Nuklearnoj elektrani Krško, te kakva je suradnja Grada Zagreba i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Zoran Piličić, HDZ

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech