Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Molim vas! Ja vas molim! Ne znam otkud nervoza i otkud vama da sam ja ljut.
Pa vi mene niste vidjeli ljutog. Ne znam, vi imate krivi dojam. Ja ću početi drugačije misliti. Vi ste meni ovdje najsimpatičnija zastupnica i najblaži sam prema vama i ne znam zašto me sada napadate. Pa i meni ćete reći da frčem nosom. Pa nemojte vrijeđati moju zamjenicu, ona to nije zaslužila. Vi ste dama, ona je dama. Ne možete govoriti da frče nosom s ove govornice. Pa kakav je to riječnik, molim vas! Evo vidite, opet dobacujete.
Pa ja sam vas slušao. I kada se s vama ne slažem slušam vas. Poštujte instituciju gradonačelnika, instituciju zamjenice gradonačelnika. Ja trebam poštivati instituciju svakog zastupnika. Easy, smirite loptu na zemlji. Nije to dobro. Ne znam kaj je danas.
Nije neka promjena vremena. Nije to dobro. Ne možete reći mojoj zamjenici, možete ali to nije primjereno, da ne frče nosom u prvom redu. Kakav je to riječnik! Pa to je riječnik ulice. To nije primjereno Gradskoj skupštini. Molim vas! Nemojte to činiti, nemojte to činiti.
A ove vaše primjedbe da negdje nešto ne štima hvala vam na tome. To je podstrek nama da otklonimo nedostatke na terenu. Ja sam tu svjetski prvak. I kad sam ja rekao da sam savršen? Znate moju čuvenu rečenicu? Budale sebe citiraju, da ja nisam savršen. Vi od mene tražite da ja budem savršen. Ali ja i nesavršen sam najbolji. Pa znate to. Pa to ja citiram sebe, Bedak sebe citira ponekad. Ali to treba citirati, to je toliko poruka da može citirati svako 15 minuta pa i vama. Znam da nisam savršen ali sam još uvijek najbolji. I da ja mislim vašom glavom, to je druga moja rečenica, ja bi sjedio tu gdje vi sjedite a ne bi bio gradonačelnik.
A vi pokušavate stalno da ja mislim vašom glavom. To je uzaludan posao, ali dobro je da sugerirate, predlažete, kritizirate, konstruktivno predlažete. Hvala Bogu. Pa to je zadaća zastupnika i hvala vam na tim prijedlozima.
I vi ste jedna, sada ću reći zadnju rečenicu, predsjedniče oprostite na duljini, vi ste jedna od najkonstruktivnijih i najaktivnijih zastupnica u Gradskoj skupštini. To što vas nisu prepoznali nego vam dali 6% niste vi tome krivi, ali nemojte odustati. Ja kada sam imao vaše godine ja sam krenuo. Nemojte odustati, nemojte se umoriti. Isus je dva puta klecao pa se dizao.
I vi 6%, pa 12%, pa 18%. Tako sam i ja krenuo. Ja sam krenuo od 3%. I budite sigurni, samo budite uporni.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech