Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Ona je pričala s pročelnikom Kojićem i nije komentirala vas.
Gradonačelnik. I molim vas da skratimo svi rasprave radi poštovanja prema ostalim zastupnicima koji su se javili.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech