Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Jer to nije korektno. Imam pravo postaviti pitanje i na to pitanje dobiti odgovor.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech