Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Molim vas gospodine predsjedniče Skupštine da zaštitite...

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech