Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Žao mi je što moram izlaziti jer neće doći devetnaest ljudi na red. I sad ću biti, evo prisežem da ću biti vrlo kratak i što kraći. Ali mi je žao, još mi je jednom žao.
Mladi kolega, nije ovdje riječ o pravu zastupnika da iznosi svoje mišljenje nego je ovdje riječ o tome da ne vrijeđate jedan dio populacije Grada Zagreba.
Ja sam gradonačelnik svih građana. Izvolite se ispričati! Ja reagiram kao gradonačelnik.
Ne sluša me uvaženi zastupnik. Imate stenogram. Poslušajte stenogram što ste rekli ili povucite riječ ili se ispričajte. Ja sam gradonačelnik svih građana i zastupam sve građane ovoga grada. Nije to smiješno. To je jako ozbiljno. Dopustite! To je izuzetno ozbiljno i s tim nema pogađanja. Mi živimo u europskom uljuđenom gradu i ne možete s ove govornice, možete lobirati za svoj stav i beđ stavljat ali ne smijete vrijeđati druge ljude.
To je nedopustivo.
A ja sam rekao i odgovorio, Centar za gospodarenje otpadom će biti ondje gdje u prostorno- planskoj dokumentaciji na prijedlog gradonačelnika izglasa Gradska skupština, točka, konzultirajući, zarez i točka, konzultirajući pri tome stav struke i mišljenje građana na tom terenu sukladno proceduri, Poslovniku, Statutu i pozitivnim zakonskim propisima.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech