Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

I ovog. Ma dobro, mođda ste me malo krivo shvatili. Ali lijepo piše: Prava i duđnosti gradskih zastupnika, članak 3., članak 17. pod 3. Gradski zastupnik ne može biti kazneno gonjen, niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava, iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradske skupštine.
Što se tiče Resnika, vi ste rekli na Odboru za zaštitu okoliša da ćete poštovati volju Mjesnih odbora Resnik i Ivanja Reka. Samo kratko. Oni su svoju volju izglasali na svojim sjednicama.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech