Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala gradonačelniku. Isto tako, kao predsjednik Skupštine se pridruđujem ovom mišljenju da svi građani koji će glasati za i protiv i oni koji neće izaći na referendum su normalni građani Grada Zagreba.
Javili ste se za riječ pa se nadam da ćete i vi to potvrditi, za ispravak netočnog navoda.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech