Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala lijepa predsjedniče uvaženom zastupniku.
Teško ću ja moći odgovoriti uvaženom zastupniku jer on malo bi, malo ne bi, malo hoćemo, malo nećemo. Ja mislim ne treba se ispričati, ali ja mislim da je gospodin Župan toliko dobar dečko da mu se omaklo kada je rekao da će svi normalni izići u nedjelju i glasati za.
Nemojte, čuvajte se tih riječi! Napasti će vas. Vi ste mlad čovjek. Ja vam sugeriram.
Nisam vaš patron, ni mentor, ali čuvajte se takvih riječi. Iz ove govornice se svašta može reći ali treba paziti šta govorite, jer kada ste rekli da će svi normalni izići u nedjelju i glasati za, znači da oni koji budu protiv znači da nisu normalni. Napasti će vas, nećete kući moći doći danas. Boje da se ispričate ljudima. Nemojte tako! U demokratskom društvu je normalno da vi imate svoj stav i poštivate drugačijji stav. Mislim da ste to rekli. Ako niste, ja se ispričavam. Želim vam pomoći jer će vas odmah u pauzi novinari zaskočiti.
Što se tiče kolčenja i parcela, malo je tih... Daj Bog da su te parcele gradske. Nisu. Konkretno, tamo rampa gdje je i od ZOV-a prema Ivanjoj Reci i od Ivanje Reke od crkve, budući da ja znam svaki kutak, i od crkve prema ZOV-u to su privatne parcele, ne gradske. Kamo sreće da su gradske. Jedino što možemo sa komunalnim redarstvom staviti rampe i zabraniti odvoz smeća i da inspekcija napravi svoj dio posla. Tamo smeće dovoze čak i iz Varaždina. Provjeravali smo mi to.
Inače, što ste rekli da ja nisam u Resniku, znate koliko sam puta ja bio u Resniku i u Ivanjoj Reci? Vi nećete još da živite dvadeset godina. Vi ste sada aktivni pa ste malo ljude nabrijali budimo protiv Bandićevog prijedloga Centra za gospodarenje otpadom jer ćete to dobiti sve za svoju stranu i mislite na slijedećim izborima da će glasati za vas. Hoće figu.
Jer vi ćete sada to napraviti, onda vas neće biti dvije, tri godine i onda ćete opet dva mjeseca kada ja budem hodao za svoj šesti mandat doći k meni na tribine. Onda k'o da vas ne vidi jer vas opet tri godine neće biti, a do tada ćemo mi napraviti ono što trebamo napraviti.
Što se tiče lokacije za Centar za gospodarenje otpadom, treću sastavnicu strategije Grada Zagreba nakon sanacije Jakuševca i mehaničkog pročistača i biološkog dijela biti će na lokaciji Grada Zagreba sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji koju će usvojiti ova Gradska skupština. Točka. Toliko za sada. A tamo gdje budemo to usvojili, usvojiti ćemo zajedno sa građanima konzultirajući i slušajući glas struke. To je pravi odgovor na vaše pitanje. A sve ostalo u svoje vrijeme. Nemojte biti nestrpljivi.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech