Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala lijepo. Ja kada bi bio malo manje mudar onda bi tražio od uvaženog potpredsjednika Skupštine da se ispriča, ali to nije u demokratskom diskursu.
Imate tri stvari. Mali ljudi govore o drugim ljudima ili etiketiraju druge ljude, prosječni govore o stvarima ili povijesti, a veliki govore o viziji. Vi ste jedan divan demokrata europski orijentiran, mlad. A ja sam ovako srednjovječni i malo opterećen prošlošću.
Ali radi javnosti, ne radi vas, ponoviti ću, ja nisam ni imenovao Trg maršala Tita, jer ja se nisam rodio 45-te, ali ga neću ni mijenjati. Da se mene pitalo nikada ga nije trebalo ni biti.
Ja kao gradonačelnik, što ste rekli, jedino što se s vama slažem je da sve traje jedno vrijeme, samo neko traje dulje a neko kraće, a neko nikako. To ste zaboravili reći, neko nikako.
Stalno se uspinje a nikako da se popne. Ali molim vas, oni koji traju... Da vas još nešto naučim, kad se penjete uvijek pružite ruku onima koji silaze da bi vama imao tko pružiti ruku kada budete silazili. Zato ja trajem i trajati ću. A znate dokle ću trajati? Dok se vi budete bavili ovim što se bavite još više. Vi meni dajete vjetar u leđa. Ja nisam za ostanak Trga maršala Tita nego sam za jedan najdemokratskiji način da građani Grada Zagreba odluče o preimenovanju Trga maršala Tita. Jel' imate što protiv toga? Jel' to demagogija, jel' to populizam, jel' to komunizam, pa jel' demokracija? Napravite anketu pa ćete manje jašiti na ovoj promjeni, uvjeravam vas. Nisam zagovornik lika i djela Josipa Broza Tita, a najmanje zločina počinjenih u ime partije. Ali budimo ozbiljni i odgovorni. Ne možete krstiti populizmom i komunističkom ideologijom. Zalaganje gradonačelnika, koji je peti put izabran u gradu, da građani o tome odluče. Pa molim vas! To je moje pravo i to nije nikakav spin, to nije nikakva demagogija, to nije nikakav populizam. To je prijedlog za najdemokratskiji način izjašnjavanja građana ovoga grada o osjetljivoj temi.
I zadnju rečenicu koju ću reći. Što se mene tiče, to nije prioritet bavljenja ove Gradske uprave, ni Kluba zastupnika Milana Bandića kojoj sam na čelu, ni Gradske uprave.
To ako je vaš prioritet fulali ste cijelu loptu, ali to ćete morati negdje drugdje objašnjavati nekome. Za mene je ta priča završena.
Odite, dobiti ćete štandove. Sada ima inflacija referenduma. Koliko ih ima sada?
Referendum za ćirilicu, referendum za brak i obitelj, sad je referendum. Pa imate najjaču organizaciju u gradu otkad sam ja otišao iz SDP-a, sad imate najjaču organizaciju.
I dobiti ćete tristo štandova sutra od tržnica i skupljajte potpise kada ste uvjereni da to možete napraviti. I pobijedite i zabijte politički punat i zabijte čavao u lijes Trga maršala Tita na Trgu maršala Tita što se mene tiče. Ali imate, demokracija je, imate priliku. Ja ću vam pomoći organizacijski.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech