Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Hvala gospodine gradonačelniče na odgovoru.
Ja nisam govorio o sadržaju nego samo postoji li mogućnost kada je već...
Znači, ja imam tu zemljišno-knjižni izvadak gdje piše da je vlasništvo Grada Zagreba. Ok. Vjerojatno ste vi u pravu radi tih drugih dijelova. Ali samo je pitanje te deratizacije i dezinsekcije, da li postoji ikakva mogućnost da se to na neki način ogradi?
Znači, ne o sadržaju. Daj Bože da to bude i za sadržaj.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech