Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gradonačelniče, uvažene zastupnice i zastupnici,
Nećemo danas o povijesti govoriti. Imamo problem sa Domom invalida na Jarunu.
Dakle, to je problem koji seže daleko prije nego što ste vi postali gradonačelnik kada je tadašnja Općina Trešnjevka dodijelila Društvu invalida cerebralne paralize, distrofičara i paraplegičara prostor. Zbog nedostatka novca nije se izgradila ta građevina.
1992. To preuzima Ministarstvo obrane i od 1999. Je donesena odluka da se objekt vrati Gradu. Tu je puno problema. Taj nedovršeni Dom invalida zjapi prazan, predstavlja prijetnju za stanovnike u okolici. Treba samo spomenuti da je to prostor koji se nalazi u blizini osnovne škole, u blizini svetišta Mati slobode. Naravno da sada nije vrijeme za nikakve kapitalne projekte, ali evo samo bih upozorio odgovorne iz Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. Dakle, na traženje Mjesnog odbora Jarun i Vijeća gradske četvrti Trešnjevka - jug, tu je i gospodin Saša Molan, upućeni su dopisi gore navedenom naslovu, požurnica. 17. Kolovoza 2012. Je izvješteno da je u tijeku postupak javne nabave za radove čišćenja i održavanja dvorišta i zemljišta oko objekta te će se po okončanju navedenog postupka odabranom najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Zagreb sklopi ugovor naložiti čišćenje, hortikulturno uređenje i ograđivanje zemljišta oko Doma invalida u naselju Jarun.
Pa vas molim da snagom svoje institucije pripomognete da se to što prije riješi jer u tom prostoru ima jako puno crkotina, štakora, narkomanskih igala, praznih blistera od Heptanona. Hvala vam.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech