Zapisnici sa sjednica gradske skupštine

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gradonačelniče, uvažene zastupnice i zastupnici,
Godinama je Zavod za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“ u Zagrebu bio perjanica hrvatskog zdravstva do unatrag godinu i po, dvije godine dana kada su se počele događati nekakve čudne promjene. Između ostaloga, došlo je do reorganizacije službi u Zavodu za javno zdravstvo tako da je ukinuta Služba za izvanbolničko liječenje i prevenciju ovisnosti koliko je meni poznato bez suglasnosti osnivača, znači Grada Zagreba. Grad Zagreb nije dao suglasnost za to. S druge strane, utemeljen je Centar za zdravlje žena. Zdravlje žena je vrlo bitno, međutim u članku 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji definira djelatnost javnozdravstvenih zavoda nije predviđeno zdravlje žena nego je to predviđeno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Mislim da domovi zdravlja na razini Grada Zagreba kvalitetno obavljaju ginekološku zaštitu žena.
Znači, 500 tisuća kuna je potrošeno opet bez suglasnosti nadležnih službi i osnivača Grada Zagreba. S druge strane, centri koji su bili dislocirani u Remetincu i Dubravi su zatvoreni tako da imamo situaciju da sada svi ovisnici počev od onih koji eksperimentalno uzimaju drogu, adolescenti od 16., 17. godina sjede u čekaonici sa višegodišnjim ovisnicima o heroinu, dilerima od kojih su mnogi završili u penalnim ustanovama.
Pa vas molim da li će Grad Zagreb odnosno nadležni Gradski ured za zdravstvo reagirati po tom pitanju jer jednostavno mislim da su to stvari na koje treba reagirati i koje treba sankcionirati? Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech